Drukkerij Snep Eindhoven
Langendijk 9
De Hurk 7707
5652 AX Eindhoven
Postbus 7038
5605 JA Eindhoven
T +31 (0) 40 251 99 29
F +31 (0) 40 252 22 35
info@snep.nl

Drukkerij Snep Drukwerkmanagement ©

Een werkwijze gebaseerd op (vak)kennis en ervaring, Inmiddels toegepast bij een groot aantal relaties en getoetst in de praktijk. Het resultaat is een Product Dienst Catalogus (PDC), waarin alle beschikbare items zijn vastgelegd, inclusief specificaties en jaarverbruik. Het stappenplan ziet er als volgt uit;
Inventariseren
In kaart brengen van alle beschikbare drukwerkitems binnen uw organisatie

Definiëren
Vaststellen en beschrijven van technische specificaties

Analyseren
Beoordelen en ordenen van productspecificaties zoals aantallen, (jaar)verbruik en technische gegevens

Rubriceren
Indelen in productgroepen en voorzien van unieke artikelcode en voorbeeld-afbeelding (webshop)

Optimaliseren en Standaardiseren
van specificaties zoals papiersoort en gramgewichten, aantallen, uitvoering en productiewijze per productgroep.
Rapporteren
Afstemmen definitieve productiewijze en aantallen

Accorderen
van voorgestelde productiewijze(n), specificaties en aantallen

Product Dienst Catalogus (PDC)
Vastleggen juiste specificaties, aantallen en prijsafspraken in prijslijst

Produceren
conform specificaties van PDC en overige afspraken

Monitoren
Periodieke evaluatie en overleg, aanpassingen en aanvullingen op PDC. Het eerste jaar elke drie maanden, vervolgens eenmaal per halfjaar, op initiatief van Drukkerij Snep.