Drukkerij Snep Eindhoven
Langendijk 9
De Hurk 7707
5652 AX Eindhoven
Postbus 7038
5605 JA Eindhoven
T +31 (0) 40 251 99 29
F +31 (0) 40 252 22 35
info@snep.nl

Geschiedenis

Eindhoven in de industriële 19e eeuw: enkele structurele veranderingen worden doorgevoerd. Het treinstation opent in 1866. Philips koopt, min of meer bij toeval in Eindhoven, een kleine fabriek in 1891. De start van de huidige multinational en het begin van een explosieve groei van de stad. De stad is een intrigerend netwerk van stedelijke lintbebouwingen door landbouwgebied Deze infrastructurele plannen, getekend door Cuypers en Kooken, zijn bedoeld om de dorpen Eindhoven, Stratum, Gestel, Strijp, Woensel en Tongelre, ook ruimtelijk met elkaar te verenigen. In 1920 worden de dorpen door Eindhoven geannexeerd. Eindhoven heeft op dat moment zelf 6.000 inwoners, de andere dorpen hebben er samen 39.000.
1918
Op 25 februari 1918 begint Willem Snep een grafisch bedrijf onder de naam Snep & Van Piere in de Kruisstraat in Eindhoven, waar nu het Holiday Inn is gesitueerd. In 1958 gaat het bedrijf onder leiding van Willem Snep, zelfstandig en als kleine handelsdrukkerij, verder onder de naam Drukkerij W. Snep & Zn. Enigszins gedwongen door herinrichting van het gebied rondom de Kruisstraat en de sloop van omliggende panden, verhuist het bedrijf een paar jaar later naar de Hastelweg. In 1969 komt zoon Wim, de derde generatie in het bedrijf. Op dat moment heeft het bedrijf vijf medewerkers. Vanaf die jaren maakt Drukkerij Snep een gestage groei door, nieuwbouw op de Croy in 1980, met in 1986 aankoop en verbouwing van het aangrenzende pand. Nieuwbouw in 1991 aan de Langendijk, Industrieterrein De Hurk.
Om in 1998 het pand verder aan te passen aan de tijd en de toenemende vraag naar opslag en voorraadbeheer door het aanbouwen van magazijnruimte. In 1999 komt Ronald Snep, de vierde generatie, het team van inmiddels 35 medewerkers versterken. In eerste instantie in verkoop en commerciële ondersteuning. Na een aantal jaren gaan Wim en Ronald aan de slag om de overname voor te bereiden. In 2006 is het zover. Ronald wordt eigenaar van Drukkerij Snep met de voorwaarde dat Wim, met al zijn kennis en ervaring nog een aantal jaren verbonden blijft aan het bedrijf als klankbord en coach.